Giờ làm việc: 8h30-22h cả T7, CN
Address : A19 Bà Hom, Street, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
imgimg
Cửa Hàng Shell Gas Tú Châu Phú Lâm
  • A19 Bà Hom, Street, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +842837511706
  • https://gastuchau.vn/