Giờ làm việc: 8h30-22h cả T7, CN
Address : 126 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
imgimg
Cửa Hàng Shell Gas Tú Châu Phú Lâm
  • 126 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +842838777272
  • https://gastuchau.vn/