Giờ làm việc: 8h30-22h cả T7, CN
Address : A19 Bà Hom, Street, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
imgimg